Kilometerkontrol

menu

Det er en god ide at lave et optanknings skema, hvor man noterer hver gang man tanker.

Hvad kan man bruge skemaet til:

Man kan følge udviklingen af priserne gennem tiden.

Man kan se om et højere oktantal giver flere kilometer.

Man kan se hvordan benzinforbruget ændrer sig med årstiderne.

Man kan opdage motorfejl der opstår langsomt over tid.


Udfyldning af skema:

Kilometer: Skriv antallet der står i trim tælleren på instrumentbrædtet.

Dato: Dato for tankningen.

Liter: Sørg for at tanke helt op hver gang, indtil tankhanen selv slår fra.

Pris: Den samlede pris for hele tankningen.

Oktan: Det oktantal benzinen har der tankes.Skema:

liste

Regneeksempel:        Antal kilometer     65195-63296= 1899 kilometer.

                                 Benzin forbrug      30,08+30,0+30,07+30,33 = 120,48 liter ( de 34 liter regnes ikke                                                                    med, for tanken skal være fuld når man begynder at regne ).

                                  Udregning            1899 kilometer delt med 120,48 liter giver 15,76 kilometer per                                                                   liter.

Fejl muligheder der kan forøge benzinforbruget:

Svømmerhus (højden).

Luftfilter (beskidt ? ).

Luftindtag regulering til luftfilteret på MK2 (virker den).

Tænding ( tændingstidspunkt, platiner, kondensator, strømfordeler dæksel, rotor, tændspole).

Mekaniske fejl ( F.eks.bremserne hænger).


Variationer i benzinforbruget:

Fugtighed i luften.

Temperaturen.

Lufttryk.

Ændret kørselsmønsteret.

Øget vægt i bilen (tagbagagebære, passagerer,fyldt bagagerum).


Dataerne nedenfor er nogle jeg selv har indhentet gennem flere års kørsel. Det har været et meget varierende kørselsmønster. Mange små byture, en del landevejs ture, og meget få lange ture.

Eksempler:

MK1 1,0 liter fra 1983 13,3 km pr liter.

MK2 1,0 liter fra 1986 12.4 km pr liter

MK2 1,1 liter fra 1988 16.4 km pr liter

MK2 1,1 liter fra 1988 automatic 14.9 km pr liter


Kontrol af speedometer

Man kan kontrolere om speedometeret viser rigtigt, enten ved at køre en opmålt strækning, og taget tiden med et stopur, eller bruge en gps der viser kørehastigheden, eller man får et program til smartphonen der viser det.

Speedometeret viser sikkert for lidt, hvad er ganske normalt. (lovkrav, fabriksindstilling).