Adskillelse og samling af generator.

menu


generator


Der findes 2 typer generator. De adskiller sig fra hinanden bl.a. med hvilket laderelæ de bruger. Der er Bosch typen med rundt laderelæ og Lucas typen med kantet laderelæ.

generator

Lucas laderelæ.

generator

Dette afsnit kan hoppes over hvis du kun vil ind i generatoren uden at skille fronten ad.

Fjern møtriken der holder kileremsskiven. Hvis der er et hul i akslen der passer til en umbracho nøgle så brug det. Ellers skal kileremsskiven holdes med en gammel kilerem der lægges i kileremsskiven og spændes fast i en skruestik, så møtriken kan løses. Fjern kileremsskiven og blæseren.

generator

Skru de 3-4 skruer ud der samler generatoren. Træk generatoren fra hinanden. Midterdelen skal blive på den bagerste del. Fjern akslen, den kan sidde fast i det bagerste leje, men er ikke låst fast.

generator

For Bosch. Indvendig i bunder sidder bundpladen fast med 4 skruer. Skru dem ud og nu kan midterpartiet og bundpladen trækkes ud.generator
For Lucas. Skru de 2 små skruer ud i bunden (ydersiden), og fjern møtrikkerne på de 2 gevind tappe. Nu kan midterpartiet og bundpladen trækkes ud.generator


Samlingen foregår i modsatte rækkefølge. Sørg for at fladerne på akslen hvor lejerne skal sidde er rene, brug f.eks. sandpapir korn 400. Prøv om møtrikken der holder kileremskiven kan komme på uden for stor kraft, inden du samler generatoren. Rens kontaktfladerne for kullene, og hvis muligt mål dioderne om de virker.

Data:

Kuglelejre 6201 (yder diameter 32mm, hulstørrelse 12mm, tykkelse 10mm) i bunden af akslen, og 6203 (yder diameter 40mm, hulstørrelse 17mm, tykkelse 12mm)ved blæseren.