Stille forhjul

menu

SPORING


skitse af hjulGældende for MKI og MKII
Hvis forhjulene ikke er justeret korrekt, det vil sige at de spreder sig lidt eller for meget, kan der opstå unødvendigt slid på dækkene og køreegenskaberne ændrer sig. De andre vinkler på forhjulsophænget (Caster og Camber) kan ikke justeres, men ændre sig kun hvis der er sket skader på forbindelser, eller gummibøsninger er ødelagt. Fiestaen skal sprede forhjulene (toe out) som på billedet. Kontroler før du justerer om hjulophængene er i orden. En fejl på hjulophænget vil gøre at justeringen ikke kommer til at passe.
sporelære

Sporing af hjulene kan foretages uden at bruge et dyrt apparat. Man kan selv svejse det sammen og bruger et skydelære til at måle med. Man skal helst være to til at bruge det, og være omhyggelig fordi vi måler i mm.sporelære dataLave et sporingslære: Målene på tegningen er i centimeter.Tag et rundt jernrør der har en størrelse og en styrke så der kan svejses på det, og det ikke kan bøje når man bruger det.På tegningen er valgt et med 5 cm tykkelse. Tag 2 stk. firkantrør eller kraftigte fladjern, i den ene bores et 8 eller 10mm hul alt efter hvad du har af bolt/gevindstykke, i den anden et 5mm hul, og svejs dem fast i enderne på røret.

    Når firkantrøret skal svejses på, er afstanden fra hullet ned til bunden af røret et mindstemål, men det kan være længer. Svejs det ene firkantrør på, læg et vatterpas på firkantrøret, og læg det i vatter. Så kan du justere det andet rør ved hjælp af vatterpasset, og sveje det fast.

dreje hjul
Brug af sporelæret: Sørg for at bilen står på et jævnt underlag og hjulene peger lige frem.
Sæt en streg på fælgens yderkant forest på bilen, i samme højde som centrum af fælgen.

Når det første mål er taget, køres bilen en halv omdrejning af fælgen tilbage. Så tages det andet mål.hjul
Første mål.
Sæt sporelæret på mærket af fælgkanten. Tag målet med et skydelære i den anden ende af sporelæret.
Skriv tallet fra skydelæret ned.


hjul
Andet mål.
Efter at haved kørt bilen ½ fælglængde tilbage.
Sæt sporelæret på mærket af fælgkanten. Tag målet med et skydelære i den anden ende af sporelæret.
Skriv tallet fra skydelæret ned.

Det første målte tal skulle gerne være 2,5mm mindre end det andet.
Den spredning (toe out) forhjulet har, skal være mellem +1 og -6mm, helst -2,5mm.styrekugle


Læg læret foran og mål igen. Hvis forskellen ikke er indenfor det tilladte skal styrekuglen bag forhjulet justeres.

styrekugleTag det ene hjul af og løsen møtrikken på styrekuglen, mærk styrestange (pilen på billed) så du kan se hvor mange gange du drejer den rundt. Drej styrestangen en omgang for hver 3,7mm (ca.) du vil ændre sporingen (Styrestangen har højregevind ligesom en almindelig bolt). Spænd møtriken, monter hjulet, kør 10 meter frem og tilbage og kontroler bagefter med sporingslæret om målet passer.


Hvis der skal justeres meget, skal man gøre det på begge styrekugler, og de må højst have blotlagt 25mm gevind hver. Hvis nu rattet ikke sider rigtig eller aldrig har gjort det kan du gøre følgende.

Drej rettet til begge yderstillinger, drej ½ tilbage. Hvis rattet står mere skævt en 30 grader skal rattet skrues af, og rettes op. Finjustering foregår ved at justere på begge styrekugler. For at justere en grad skal styrkugleakslen drejes en omgang på begge sider.

Data:

max 25mm gevind blotlagt.

Best -2,5mm toe out. Eller mellem +1 og -6mm.