Fejl ved forreste blinklys på MK2

menu


Når blinklyset ike virker, er det en meget almindelig fejl at der er en dårlig forbindelse i den pærefatning der sidder i blinklyshuset. Det hjælper måske at tage pæren ud, eller bare pille lidt ved ledningerne. Årsagen er højst sansynlig at der er en dårlig forbindelse mellem kontakt fladerne til pæren og til ledningerne.

Fejlfinding : Kontroler om pæren virker (eventuel med måleapparat). Se med et måleapparat om der er forbindelse (ohm), mellem stel til bilen, og kontaktfladen til højre på det nederst billed (
Blinklyset skal være slået fra). Kontroler om der kommer strøm (volt) imellem venstre kontaktflade og bilens stel (Blinklyset skal være slået til). Hvis måleapparatet ikke er hurtig nok til at registrere det, kan man sætte en pære imellem. Hvis der er kontakt i begge ledninger kan det være at der er blevet rykket så meget i pærefatningen at forbindelsen midlertidig er ok igen, eller fejlen er et andet sted.


sammenlodning Ledningerne er hverken loddet eller klemt sammen med pærens kontaktflader. På ledningen er der monteret en spids, som trykkes ind i pærefatningen. Den har modhager, og sætter sig fast når den bliver skubbet ind. Når den trykkes ind skubber den til en kontaktflade, og det er den eneste kontakt der er til pæren. Hvis der kommer ir eller rust eller kontaktfladens fjedrende effekt aftager med tiden, vil forbindelsen forsvinde.
Tag en lille kraftig lampe og lys ind i siden på
pærefatningen, så kan du nemmere se ned i pærefatning.
Ledningen der sidder  i den højre side på tegningen, er nemmere at se. Den venstre kan ikke ses fordi den dækkes af kontaktfladen.



lodning af 2 ledninger Løsningsforslag:
1: Sprøjt kontaktrens ned i
pærefatningen hvor de to ledninger er (oppefra efter tegningen). Derefter kontaktbeskyttelse.
2: Hvis 1 ikke hjælper. For den venstre ledning har jeg ikke nogen løsning.
Men på den højre kan man tage en ledningsstump, der har kraftige tråde, og afisolere den på 10 mm, og pressen den ned over samlingen. Ellers presse et lille lille stykke kobber ind imellem kontaktfladerne. En dyr løsning er at smøre strømførende lak, der også bruges til reparation af elbagruder.