Benzin

menu


Benzin angives med et oktantal. Det angiver hvilken tilbøjelighed benzinen har til at skabe en ukontroleret forbrænding. Oktantallet er påvirket af mange ting -kompretionen - kølingen af motoren -udformningen af forbrændingskamret - blandingen af luft og benzin (mager blanding) -belastningen af motoren -kul aflejringer i forbrændingskamret. Normalt styres benzinens forbrænding af tændrøret. Men de nævnte forhold kan gøre at der sker ukontroleret tænding af benzinen. Det giver tændingsbanken som giver en bankelyd fra motoren, det er en belastning motoren ikke er bygget til og som vil ødelægge den hvis det fortsætter. Hver producent af en motor finder ud af hvilken oktantal der skal bruges til den enkelte motor. Man kan gå op i oktantal, men ved at gå ned i oktantal kan man resikere tændingsbanken. Jo højere oktantal, jo mindre brændbar er benzinen. For 1,0 liters lavt komprimeret motor skal der bruges 91 oktan blyholdig benzin. For 1,1 liters højt kompremeret motor skal der bruges 97 oktan blyholdig benzin. I dag sælges benzinen med 10% sprit det giver en anden forbrænding, og kræver et anden tændingstidspunkt.

Har selv kørt med aditiv (blyerstatning) da den blyfrie bensin blev indført. Efter et par år stoppede jeg med additiv, uden problemer (MK1,MK2). Har derefter kørt over 100.000 km i MK2 biler uden problemer.

Hvis man bruger lavere oktan benzin end anbefalet kan man: 

Sætte et lavere tændingstidspunkt og/eller sørge for en federe benzinblanding (choker/andre dyser). Begge dele vil give en dårligere benzinøkonomi.

Hvis man bruger højre oktan benzin end anbefalet kan man:
Sætte tændingstidspunktet op.

sodavand


Gamle biler skulle kunne køre med op til 7% sprit. Så man skal ikke bruge karburatorsprit om vinteren. Derudover har sprit kun den halv brændværdi som benzin, og man mister derved 2,5% effekt ved 5 % sprittilsætning. 

Sprit kan også angribe gummipakninger, f.eks. i karburatoren og brændstofpumpe, har selv skiftet mange brændstofpumper ( er det sprittens skyld?).


Nu (Februar 2021) kan man som reglern kun få op til 95 oktan benzin blyfri med 10 % sprit (E10). Det gør at man mister nogle hestekrafter både i tomgang og under kørsel. Kørslen bliver lidt bedre når motoren er blevet varm.

Når man kommer ned ved, eller under frysepunktet, kan det være meget vanskeligt at starte. Det kræver fuld choker. Når motoren er varm kører den "rimeligt".

Visse tankstationer (Februar 2021) har oktan 100 benzin med 5 % sprit (E5). Det er et godt alternativ, men spritten kan mærkes på hestekræfterne. Ved oktanskift husk at justere tændingstidspunktet, så den kører bedre.

Fjernelse af soddannelse i forbrændingskamrene: Tilsæt additiv til benzinen, eller start motoren, lad den blive varm, tag luftfiltret af, hæld en danskvand med kulsyre men UDEN sukker langsomt ned i karburatoren medens den stadig kører (billed). Du kan styre omdrejningerne på carbouratoren. Fyld det langsomt i så den tilsidst går istå. Lad den stå i 15 minutter og start bilen. Det skulle hjælpe med at fjerne den sod der er i cylindrene. Istedet for danskvand kan man bruge rent regnvand,