Benzin

menu


Benzin angives med et oktantal. Det angiver hvilken tilbøjelighed benzinen har til at skabe en ukontroleret forbrænding. Oktantallet er påvirket af mange ting -kompretionen - kølingen af motoren -udformningen af forbrændingskamret - blandingen af luft og benzin (mager blanding) -belastningen af motoren -kul aflejringer i forbrændingskamret. Normalt styres benzinens forbrænding af tændrøret. Men de nævnte forhold kan gøre at der sker ukontroleret tænding af benzinen. Det giver tændingsbanken som giver en bankelyd fra motoren, det er en belastning motoren ikke er bygget til og som vil ødelægge den hvis det fortsætter. Hver producent af en motor finder ud af hvilken oktantal der skal bruges til den enkelte motor. Man kan gå op i oktantal, men ved at gå ned i oktantal kan man resikere tændingsbanken. Jo højere oktantal, jo mindre brændbar er benzinen. For 1,0 liters lavt komprimeret motor skal der bruges 91 oktan blyholdig benzin. For 1,1 liters højt kompremeret motor skal der bruges 97 oktan blyholdig benzin. I dag sælges benzinen med 5% sprit det giver en anden forbrænding, og kræver et anden tændingstidspunkt (se tænding).


sodavand


Gamle biler skulle kunne køre med op til 7% sprit. Så man skal ikke bruge karburatorsprit om vinteren. Derudover har sprit kun den halv brændværdi som benzin, og man mister derved 2,5% effekt ved 5 % sprittilsætning. Sprit kan også angribe gummipakninger, f.eks. i karburatoren og brændstofpumpe, har selv skiftet mange brændstofpumper ( er det sprittens skyld?).

Fjernelse af soddannelse i forbrændingskamrene: Tilsæt additiv til benzinen, eller start motoren, lad den blive varm, tag luftfiltret af, hæld en danskvand med kulsyre men UDEN sukker langsomt ned i karburatoren medens den stadig kører (billed). Du kan styre omdrejningerne på carbouratoren. Fyld det langsomt i så den tilsidst går istå. Lad den stå i 15 minutter og start bilen. Det skulle hjælpe med at fjerne den sod der er i cylindrene. Istedet for danskvand kan man bruge rent regnvand,